ŘEZÁNÍ POLYSTYRÉNU

Nabízíme zakázkové řezání polystyrénu dle návrhu zákazníka. Ovšem prioritou je pro nás vývoj a výroba elektroniky, vývoj a výroba je nadřazená "službám pro zákazníky" z toho důvodu můžeme zakázku z nedostatku času odmítnout. Pro upřesnění nás kontaktujte zde.

Disponujeme vlastní počítačem řízenou řezačkou polystyrénu Alfa Cutter T2100 s pracovní plochou 1300x1000x600mm. Podle množství lze řezačku nastavit i na pracovní plochu 1300x1000x5000mm. Standardně je řezačka umístněná na pracovním stolem s maximální šířkou řezaného polystyrénu 600mm. Cena provozu stroje v rozmezí 300-500Kč bez DPH/hodina.

 Foto našeho stroje:

 

image image image

image

Produkty:

Video:

 

 

ŘEZÁNÍ A GRAVÍROVÁNÍ LASEREM

Nabízíme zakázkové řezání a gravírování laserem dle návrhu zákazníka. Ovšem prioritou je pro nás vývoj a výroba elektroniky, vývoj a výroba je nadřazená "službám pro zákazníky" z toho důvodu můžeme zakázku z nedostatku času odmítnout. Pro upřesnění nás kontaktujte zde.

Disponujeme CO2 laserem o výkonu 60W s možností řezání a gravírování těchto předmětů:

  • sklo, gravírování skleniček
  • plast
  • dřevo
  • akrylátové sklo, plexisklo

Efektivní pracovní plocha laseru je 500x400mm. Cena provozu stroje v rozmezí 400-700Kč bez DPH/hodina.

 Foto našeho stroje:

Video:

ŘEZÁNÍ KOVŮ PLAZMOU DO 20mm

Nabízíme zakázkové řezání elektricky vodivých materiálů, tedy různých kovů a hliníku. Materiál pálíme na CNC routeru s plazmou Pegas 101. K vypálení je možné dodat návrh v elektronické podobě (Auto Cad, Corel, ...), nebo dodat nákres, výrobek si překreslíme za dohodnutou finanční částku. Z důvodů vlastní vytíženosti může být drobná zakázka odmítnutá. U nás máte možnost řezat i do trubek či jacklů a to do maximálního průměru 800mm a délky 2500mm.

Efektivní pracovní plocha CNC plazmy je 1500x3000mm. Ceny se stanovují individuálně pro plošné pálení (1m řezu = cca 30Kč bez DPH, 1 propal = cca 5Kč bez DPH). Při pálení v rotační ose si účtujeme manipulační poplatek 600Kč bez DPH za každý návrh pálícího programu.

 Foto našeho stroje:

image image image

 image image

Video:


VYŠÍVÁNÍ NA TEXTIL AUTOMATEM

Nabízíme zakázkové vyšívání návrhu vektorové grafiky z Corelu. Vyšívání lze na textilní materiály (bundy, tryčka, ručníky, ...) s kombinací až 6ti barev v jendom motivu.

Cena se pohybuje 600 Kč bez DPH/hodina + 200 Kč bez DPH manipulační poplatek + materiál nutný k výšivce.

 Foto naší práce:

 imageimageimage

 

Video:


3D tisk z ABS plastu

Nabízíme zakázkový 3D tisk předmětů na 3D tiskárnách s pracovní plochou 200*200*200mm a 600*400*400mm. Na 3D tiskárně lze vytisknou jakýkoliv 3D model ve formátu stl. 3D tisk najde uplatnění především v prototypové výrobě, nebo při vývoji a výrobě jednoúčelových zakázkových strojů. Cena provozu stroje v rozmezí 300-500Kč bez DPH/hodina.

 Foto našeho stroje:

image image
 

Video:

Svařování hliníku, nerezu a černého plechu - TIG, MIG

Nabízíme zakázkové svařování hliníku, nerezu i černého plechu výkonnými automatickými svářečkami. Cena svařování v rozmezí 500-1700Kč bez DPH/hodina.

Foto služby:

imageimageimage3D FRÉZOVÁNÍ VČETNĚ 3D SKENOVÁNÍ

Nabízíme zakázkové frézování 2D i 3D s možností 3D skenování předmětů s přesností 1mm. Je možné i souřadnicové vrtání s přesností polohování +-0,04mm. Skenovat lze předměty velikosti maximálně 3x3x3m. Frézovat lze v pracovní ploše 1500x2500x250mm. Frézujeme měkké materiály (plasty, drevo, hliník, mosaz, plexi). Cena provozu stroje v rozmezí 500-1000Kč bez DPH/hodina.

 Foto našeho stroje:

 imageimageimage
 

Video:


DOPROVODNÉ SLUŽBY:


ŠKOLENÍ V OBLASTI ELEKTRONIKA, CAD A CAM SYSTÉMŮ

Nabízíme odborné školení na CAD a CAM systémy, elektronické systémy, rušení, EMC. Nabízíme individuální školení obsluhy našich strojů.  První předvedení (rychlé zaškolení, předvedení a ukázka bezvadného stavu) a připojení našich strojů je v ceně stroje. Následně jsou k dispozici našim zákazníkům školící videa v ceně stroje a to vždy. Další individuální školení je v rozmezí cen 800-3500 Kč bez DPH/hodina. V případě potřeby je tohle další školení je nutné si přiobjednat. Příjezd technika osobním vozem 8 Kč bez DPH/km. Úmyslné natahování školení a nepřipravenost ze strany zákazníka může být účtována dle platného ceníku. Vzdálená podpora skrze vzdálenou plochu je účtována individuálně v rozmezí 350 - 800Kč / hodinu. 

SERVISNÍ VÝJEZD

Servis strojů je nutné hlásit předem nejlépe emailem s drobným popisem závady. Pro zákazníky s "lidským" přístupem servis našich strojů neúčtujeme ani po záruční lhůtě. Je to naše nepsané pravidlo na kterém stavíme základy firmy, neboť víme co vyrábíme. V jiném případě se účtuje příjezd technika na místo 8 Kč bez DPH / 1km a následně každá hodina ve výši 450 - 1000 Kč bez DPH / hodinu podle složitosti úkonu.

SERVISNÍ VÝJEZD k úmyslnemu poškození stroje

Umyslným poškozením stroje se rozumí takové poškození, které vzniklo na stroji neodbornou opravou stroje bez řádné konzultace a písemného svolení výrobce v záruční lhůtě či v období zapůjčení stroje (období splatnosti faktury). Taková oprava se účtuje v cenových intervalech od  20 000 - 50 000Kč bez DPH. Případně hrozí ztráta záruční ochranné lhůty. Rozhodně preferujeme "lidský" přístup, pokud technik odhadne situaci, že vznikla neúmyslně, bude oprava hrazená ze strany výrobce.

ODBLOKOVÁNÍ STROJE V PŘÍPADĚ NEZAPLACENÉ FAKTURY

Každý náš stroj obsahuje část programu, který umožňuje provoz pouze ve zkušebním období. Zkušební období je takové období, které dovolí zákazníkovi osahat si stroj a dá mu prostor jej regulerně zaplatit v řádné splatnosti. Po tomto zkušebním období se stroj zablokuje a hlásí odblokování. V případě zaplacené faktury bude stroj odblokovaný na dálku a tím stroj přechází do plného vlastnictví zákazníka. V případě nezaplacené faktury je pro odblokování nutnost složit dlužnou fakturovanou částku za stroj a smluvní pokutu za odblokování ve výši  25 000 Kč bez DPH. !! Po řádném uhrazení fakturované částky je tato pojistka zcela vypnutá !!


ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ STROJE U ZÁKAZNÍKA

Nabízíme možnost rozložení a opětovné odborné složení našich strojů u zákazníka v případě nutnosti instalace stroje v prostorách neumožňující průchodnost dveřma, vratama, chodbou či schodišťem. Cena za 1 osobu nutnou k tomuto úkonu je 1300 Kč bez DPH / hodinu. Cenu lze upravit podle náročnosti demotáže a montáže stroje, případně snahy zákazníka podílet se na tomto úkonu. Rozložení a složení stroje je možné pouze po předešlém nahlášení před odvozem stroje, nejlépe však již při objednávce stroje. V jiném případě se může stát, že taková demontáž již nebude technicky možná s ohledem na pozdější funkčnost stroje. Veškeré nahlášení provádějte prosím na email cybertronic@email.cz


AUTODOPRAVA

Nabízíme drobnou autodopravu na valníku Peugeot Boxer 3,0 do 3,5tuny. Velikost přepravní plochy 2100x4100mm s maximální hmotností 750Kg. Doprava je určená především pro přepravu našich strojů. Externí přepravu je nutné konzultovat. Cena 12 Kč bez DPH/km.