BEZPŘÍTLAKOVÁ DOTYKOVÁ SONDA:

Modul doplňující plazma routery od roku 2017 o možnost změřit výšku před zápalem bez přítlaku, to umožní velmi přesně měřit výšku materiálu před zápalem i tenkých plechů. Bez tohoto modulu dochází na tenkých plechách k promáčknutí plechu mezi rošt a tím naměření nekorektní výšky pro propal a následně samotný řez.

Videa související s aktuálním produktem:

Videa související s aktuálním prodejním vzhledem v různých zákaznických vyhotovení.

image